Formularz reklamacyjny

Jeżeli chce Pan/Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, może Pan/Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą elektroniczną.

Adresat

Agnieszka Kawula, ul. Pucka, 84-444 Puck

Dane Klienta

Imię i nazwisko:

Adres:

E-mail: 

Telefon: 

Numer rachunku bankowego: 

Przedmiot reklamacji

Nazwa produktu:

Data nabycia produktu:

Cena produktu:

Zgłoszenie reklamacji (opis wad i okoliczności ich powstania):

Kiedy wady zostały stwierdzone?

Działania naprawcze/żądanie reklamującego:

(_______) wymiana na wolną od wad,

(_______) usunięcie wady,

(_______) obniżenie ceny,

(_______) odstąpienie od umowy.

_____________________________________________

_____________________________________________

data i podpis

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego przez Agnieszkę Kawulę – rozmasujto.pl.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem kontakt@rozmasujto.pl

W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres jednego roku.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.